RT @nishuang: UX设计师怎么增加同理心、变成更好的设计师?介绍4种常见的同理心、10种改进方法。其实,增加同理心最好的办法是谈很多次恋爱 // How to improve your empathy to be a better designer https://…

倪爽设计顾问,倪爽设计工作室

RT @nishuang: UX设计师怎么增加同理心、变成更好的设计师?介绍4种常见的同理心、10种改进方法。其实,增加同理心最好的办法是谈很多次恋爱 // How to improve your empathy to be a better designer https://…

FIN

Scroll to Top